شبكۀ تلويزيونى عرفان حلقه به لطف خدا و با حمایت های دوستان دور و نزدیک، توانسته تا به امروز بدون داشتن پشتوانه ثابت مالی و استفاده از راه های کسب درآمد از طریق تلویزیون، خدمتگزار شما عزیزان گرامی باشد. و صد البته که ما براى ادامه حيات اين كودك نوپا، نيازمند همراهى تك تك شما دوستان هستيم

بر همین اساس از شما دعوت میکنیم تا به نام بی نام او و به نیت انتشار گستردۀ آموزه های استاد عزیزتر از جانمان بیایید تا شروع کنیم و ادامه بدهیم

مهم نیست چگونه و چطور و چند اما بیایید دستان هم را بگیریم و در هر زمینه ای که توانی و تخصصی و شوقی داریم در بستر این شبکۀ تلویزیونی با هم همکاری، همدلی و همفکری کنیم

برای حمایت مالی میتوانید از فرم زیر استفاده کنید

يك دنيا سپاس و در پناه حق

گروه شبكه تلويزيون عرفان حلقه

$
Personal Info

Donation Total: $1.00

Close Menu